română english français
Home | Despre Noi | Servicii | Clienţi | Contact Servicii
 
Produsele firmei noastre sunt:
Evaluări în scopul determinării valorii de piaţa a proprietăţilor formate din:
- teren liber cu orice fel de statut juridic;
- teren cu construcţii industriale, producţie, depozitare, comerţ, alimentaţie publică, spaţii administrative, turism, agricole, fond forestier, uz public, învătământ şi educaţie, sănătate, cultură şi religioase, construcţii speciale;
- proprietati imobiliare: apartamente, case rezidentiale, anexe gospodaresti s.a.

Evaluarea garanţiilor bancare de orice natură.

Evaluări de patrimoniu ale intreprinderilor în vederea: calculului cotei de impozitare, a tranzacţionarii pe piaţa liberă, a actualizării valorii contabile şi valorii de lichidare.

Elaborarea de studii de fezabilitate în vederea obţinerii de către beneficiar a unor finanţări diverse; planuri de afaceri.
 
 
Estimate Consulting este firmă asociată ANEVAR.
Copyright © 2006-2008 Estimate Consulting. Toate drepturile sunt rezervate.